ప్రేమలేఖలు

ప్రియమైన మిస్సమ్మకు...

ప్రియమైన మిస్సమ్మకు...

ఎం.వి.యన్‌. విశ్వనాథ్‌

ఎలా ఉన్నావు సీలేరూ?

ఎలా ఉన్నావు సీలేరూ?

పెండ్యాల సర్వశ్రీ

నువ్వే నా వసంతం

నువ్వే నా వసంతం

వి.వై.దీపిక పద్మశ్రీ